Flowerbulbs for the professional flowergrower

Of

Loading...

Tulp Teeltinformatie

Tulpenbroeien

5°C-tulpen

De bollen ontvangen, afhankelijk van het gewenste bloeitijdstip en cultivar, gedurende 9 – 14 weken een koudebehandeling bij 5 of 2°C. Vervolgens worden de bollen in de kasgrond geplant en kan er, afhankelijk van de kastemperatuur, na 60 tot 35 dagen worden geoogst. Deze behandeling wordt voor de verzending van de bollen in Nederland gegeven of, indien men een lange verzendduur heeft, gedeeltelijk tijdens gekoeld transport. Bij 5°C teelt moet men denken aan bloei vanaf eind november tot begin maart.

9°C(voorgekoelde)- en ongekoelde tulpen

De bollen ontvangen afhankelijk van het gewenste bloeitijdstip en cultivar gedurende 13 – 20 weken de koude op natuurlijke wijze in de vollegrond van de kas (ongekoelde tulpen). Indien een deel van de koude (max. 9 weken) aan de droge bol (d.w.z. niet opgeplant) wordt gegeven, dan gebeurt dit in een koelcel bij 9°C en evt. 5°C (9°C(voorgekoelde)-tulpen). De 9°C gekoelde tulpen kan men in bloei hebben vanaf begin december tot begin april. De Broei op kisten of potten 9°C (voorgekoelde) – en ongekoelde tulpen De bollen ontvangen, afhankelijk van gewenste bloeitijdstip en cultivar, gedurende 13 – 20 weken een koudebehandeling bij 9°, aflopend naar 0°C (ongekoelde tulpen) . Voor pottulpen wordt een koudeperiode aangehouden die 2 weken korter is. De koudebehandeling wordt gegeven nadat ze op kisten of potten zijn geplant en in de bewortelingsruimte bij de bloementeler staan. Een deel van de koudebehandeling kan aan de droge bol worden gegeven (9°C(voorgekoelde)-tulpen) alvorens men de bollen op kisten plant om vervolgens de koudebehandeling voort te zetten en af te maken. Na beëindiging van de koudeperiode worden de kisten of potten vanuit de bewortelingsruimte in de kas geplaatst. Bij een kastemperatuur van 18 -20° C kunnen na 4 tot 3 weken de bloemen worden geoogst. Afhankelijk van klimaat en cultivar is vanaf december tot april bloei mogelijk.

De broei op water 9°C-tulpen

De bollen ontvangen, afhankelijk van gewenste bloeitijdstip en cultivar, gedurende 13 – 20 weken een koudebehandeling bij 9°, aflopend naar 0°C. Deze koudebehandeling wordt voor decemberbloei gedurende 3 weken en aflopend naar 1 week voor bloei in maart voor het in de kas brengen van de kisten aan de dan te dan op te planten bollen gegeven. In dit laatste deel van de koudeperiode, de zgn. bewortelingsperiode, worden de tulpen bij 5°C bewaard. Na beëindiging van de koudeperiode worden de kisten vanuit de bewortelingsruimte in de kas geplaatst. Bij een kastemperatuur van 16 – 18°C kunnen na 4 tot 3 weken de bloemen worden geoogst. Afhankelijk van klimaat en cultivar is vanaf december tot april bloei mogelijk.

IJstulpen

In de maand november worden de bollen in kisten geplant om vervolgens gedurende 3 – 6 weken bij 9°of 5°C te bewortelen. Na deze bewortelingsperiode worden de beplante kisten ongeseald ingevroren, daarna omwikkeld met plastic folie en bij een temperatuur van -1,5 tot -2°C verder bewaard. Doorgaans brengt men de kisten na de zomer in de kas of op een koele plek buiten om de tulpen in bloei te laten komen. Op deze wijze wordt een beperkt tulpensortiment in het najaar in bloei gebracht. Helaas laat de kwaliteit en de houdbaarheid van deze tulpen soms te wensen over. Dit is dan ook de reden dat deze teeltmethode hier niet uitgebreid wordt besproken hoewel er met een beperkt sortiment en een goede behandeling zeker mogelijkheden zijn. Afhankelijk van klimaat en cultivar is vanaf mei tot eind november bloei mogelijk.