Zoeken

of Filter onze producten

Loading...

Tulp Teeltinformatie

5°C tulpen broei volle grond

De tulpenbollen ontvangen, afhankelijk van het gewenste bloeitijdstip en cultivar, een koude behandeling. Vervolgens worden de bollen in de kasgrond geplant en kan er, afhankelijk van de kastemperatuur, na 60 tot 35 dagen worden geoogst. Deze behandeling wordt voor de verzending van de bollen in Nederland gegeven of, indien men een lange verzendduur heeft, gedeeltelijk tijdens gekoeld transport. Bij 5°C teelt moet men denken aan bloei vanaf eind november tot begin maart.

9°C tulpen broei volle grond

De tulpenbollen ontvangen afhankelijk van het gewenste bloeitijdstip en cultivar, de koude op natuurlijke wijze in de volle grond van de kas (on gekoelde tulpen). De koude kan ook voor een deel, voor het planten, in de koelcel worden gegeven (voor gekoelde tulpen). De 9°C tulpen kan men in bloei hebben vanaf begin december tot begin april.

9°C tulpen broei op kisten

De tulpenbollen ontvangen, afhankelijk van gewenste bloeitijdstip en cultivar,een koudebehandeling bij 9°. De koudebehandeling wordt gegeven nadat ze op kisten zijn geplant en in de bewortelingsruimte van de bloemenkweker staan. Een deel van de koudebehandeling kan ook voor het planten, in de koelcel worden gegeven. Na beëindiging van de koudeperiode worden de kisten in de kas geplaatst. Bij een kastemperatuur van 18 -20° C en kunnen na 4 tot 3 weken de bloemen worden geoogst. Afhankelijk van klimaat en cultivar is vanaf december tot april bloei mogelijk.

9°C tulpen water broei

De tulpenbollen ontvangen, afhankelijk van gewenste bloeitijdstip en cultivar,een koudebehandeling bij 9°. Na het planten worden de bollen bij 5°C bewaard inde bewortelingsruimte. Na beëindiging van de koudeperiode worden de kisten inde kas geplaatst. Bij een kastemperatuur van 16 – 18°C kunnen na 4 tot 3 wekende bloemen worden geoogst. Afhankelijk van klimaat en cultivar is vanaf december tot april bloei mogelijk.

 

Volg ons ook op de sociale netwerken